top of page

Privacybeleid

We nemen de bescherming van de gegevens van gebruikers van onze website en/of onze mobiele app zeer serieus en zetten ons in voor de bescherming van de informatie die gebruikers ons verstrekken in verband met het gebruik van onze website en/of onze mobiele app (gezamenlijk: " digitale activa") bieden, beschermen. Bovendien zetten we ons in om uw informatie te beschermen en te gebruiken in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Dit privacybeleid legt onze praktijken uit met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van uw informatie door het gebruik van onze digitale activa wanneer u toegang krijgt tot de Services via uw apparaten.

Lees het privacybeleid aandachtig door en zorg ervoor dat u onze praktijken met betrekking tot uw informatie volledig begrijpt voordat u onze Services gebruikt. Als u dit beleid hebt gelezen en volledig hebt begrepen en het niet eens bent met onze praktijken, moet u stoppen met het gebruik van onze digitale middelen en diensten. Door onze diensten te gebruiken, accepteert u de voorwaarden van dit privacybeleid. Voortgezet gebruik van de Services houdt in dat u akkoord gaat met dit privacybeleid en eventuele wijzigingen daarin.

In dit privacybeleid leert u:

 • Hoe we gegevens verzamelen

 • Welke gegevens we verzamelen?

 • Waarom we deze gegevens verzamelen

 • Met wie delen we de gegevens?

 • Waar de gegevens worden opgeslagen

 • Hoe lang de gegevens worden bewaard

 • Hoe we de gegevens beschermen

 • Hoe we omgaan met minderjarigen

 • Updates of wijzigingen in het privacybeleid

Welke gegevens verzamelen we?

Hieronder vindt u een overzicht van de gegevens die we kunnen verzamelen:

 

 • Niet-geïdentificeerde en niet-identificeerbare informatie die u verstrekt tijdens het registratieproces of die wordt verzameld door het gebruik van onze Services ("Niet-persoonlijk identificeerbare informatie"). Niet-persoonlijke gegevens laten geen conclusies toe over wie ze heeft verzameld. Niet-persoonlijk identificeerbare informatie die we verzamelen, bestaat voornamelijk uit technische en geaggregeerde gebruiksinformatie.

 • Individueel identificeerbare informatie, dat wil zeggen alles waarmee u kunt worden geïdentificeerd of met redelijke inspanning zou kunnen worden geïdentificeerd (“Persoonlijke informatie”). De persoonlijke informatie die we via onze Services verzamelen, kan informatie bevatten die van tijd tot tijd wordt gevraagd, zoals namen, e-mailadressen, adressen, telefoonnummers, IP-adressen en meer. Als we persoonlijke informatie combineren met niet-persoonlijke informatie, behandelen we deze als persoonlijke informatie zolang deze wordt gecombineerd.

Waarom verzamelen we deze gegevens?

We kunnen uw gegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:

 

 • om onze Diensten te leveren en te exploiteren;

 • om onze Diensten te ontwikkelen, aan te passen en te verbeteren;

 • om te reageren op uw feedback, verzoeken en verzoeken en om hulp te bieden;

 • om verzoek- en gebruikspatronen te analyseren;

 • voor andere interne, statistische en onderzoeksdoeleinden;

 • om onze gegevensbeveiliging en fraudepreventiemogelijkheden te verbeteren;

 • om schendingen te onderzoeken en onze voorwaarden en ons beleid af te dwingen en om te voldoen aan toepasselijke wet-, regelgeving of overheidsverzoeken;

 • om u te voorzien van updates, nieuws, promotiemateriaal en andere informatie met betrekking tot onze Diensten. Bij promotionele e-mails kunt u zelf beslissen of u deze wilt blijven ontvangen. Zo niet, klik dan op de afmeldlink in die e-mails.

Hoe gaan we om met minderjarigen?

We zullen uw persoonlijke informatie alleen gebruiken voor de doeleinden uiteengezet in het privacybeleid en alleen als we ervan overtuigd zijn dat:

 

 • het gebruik van uw persoonlijke gegevens is noodzakelijk om een contract uit te voeren of aan te gaan (bijvoorbeeld om u zelf de Services te leveren of om klant- of technische ondersteuning te bieden);

 • het gebruik van uw persoonsgegevens noodzakelijk is om te voldoen aan een relevante wettelijke of reglementaire verplichting, of

 • het gebruik van uw persoonlijke informatie is noodzakelijk om onze legitieme zakelijke belangen te ondersteunen (op voorwaarde dat we dit te allen tijde doen op een manier die evenredig is en uw privacyrechten respecteert).

Als EU-ingezetene kunt u:

 

 • om bevestiging te vragen of er al dan niet persoonlijke gegevens over u worden verwerkt en om toegang te vragen tot uw opgeslagen persoonlijke gegevens en bepaalde aanvullende informatie;

 • verzoek om persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt te ontvangen in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat;

 • rectificatie verzoeken van uw persoonlijke gegevens die door ons worden bewaard;

 • verzoeken om het wissen van uw persoonsgegevens;

 • bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens;

 • de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens verzoeken, of

 • een klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit.

Houd er echter rekening mee dat deze rechten niet absoluut zijn en onderhevig kunnen zijn aan onze eigen legitieme belangen en wettelijke vereisten. Als u algemene vragen heeft over de persoonlijke informatie die we verzamelen en hoe we deze gebruiken, neem dan contact met ons op zoals hieronder beschreven.

Tijdens het leveren van de Diensten kunnen we informatie over de grenzen heen overdragen aan gelieerde ondernemingen of andere derde partijen en van uw land/rechtsgebied naar andere landen/rechtsgebieden over de hele wereld. Door de Services te gebruiken, stemt u in met de overdracht van uw informatie buiten de EER.

 

Als u een inwoner van de EER bent, worden uw persoonsgegevens alleen overgedragen naar locaties buiten de EER waar we ervan overtuigd zijn dat er een passend of vergelijkbaar niveau van bescherming van persoonsgegevens is. We zullen passende maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat we passende contractuele regelingen hebben getroffen met onze derde partijen om ervoor te zorgen dat er passende veiligheidsmaatregelen zijn getroffen om het risico van onwettig gebruik, wijziging, vernietiging, verlies of diefstal van uw persoonlijke gegevens te minimaliseren en dat dergelijke derde partijen zullen te allen tijde handelen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Rechten van de consumentenbeschermingswet van Californië

 

Als u de Services gebruikt als inwoner van Californië, hebt u mogelijk rechten op grond van de California Consumer Privacy Act ("CCPA") om toegang tot en verwijdering van uw informatie te vragen.

 

Zie hieronder hoe u contact met ons kunt opnemen om uw recht op toegang tot en verwijdering van uw gegevens uit te oefenen.

Vrijwaring

De informatie in dit document is geen vervanging voor juridisch advies en u mag er niet alleen op vertrouwen. Specifieke vereisten met betrekking tot juridische voorwaarden en beleid kunnen van staat tot staat en/of van rechtsgebied tot rechtsgebied verschillen. Zoals uiteengezet in onze Servicevoorwaarden, bent u verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat uw Services legaal zijn volgens de wet die op u van toepassing is en dat u deze naleeft.

Om ervoor te zorgen dat u volledig aan uw wettelijke verplichtingen voldoet, raden we u ten zeerste aan om professioneel advies in te winnen om beter te begrijpen welke vereisten specifiek voor u zijn.

Contact

Als u algemene vragen heeft over de Services of de informatie die we over u verzamelen en hoe we deze gebruiken, neem dan contact met ons op via:

 

Naam:       _cc781905-5cde-3194-bb3b-1394-bb3b-136 -3194-bb3b-136bad5cf58d_     _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf5894-5 _cc311905 136bad5cf58d_Moshref, Romeins

Anschrift:      _cc781905-5cde-3194-bb3b-05bad5de-bb3b-3194-bb3b-136bad5cf58d_ _cc781905-5cde-3194-bb3b-05bad5de- -3194-bb3b-136bad5cf58d_    Moselstraße 19; 56818 Klotten

E-mailadres:   info@ley-hotel.de

Hoe beschermen we de gegevens?

De hostingservice voor onze digitale assets biedt ons het online platform waarmee we onze services aan u kunnen aanbieden. Uw gegevens kunnen worden opgeslagen via de gegevensopslag, databases en algemene toepassingen van onze hostingprovider. Het slaat uw gegevens op beveiligde servers achter een firewall op en biedt veilige HTTPS-toegang tot de meeste delen van zijn diensten.

Ondanks de maatregelen en inspanningen die door ons en onze hostingprovider zijn genomen, kunnen en kunnen we de absolute privacy of veiligheid niet garanderen van informatie die u uploadt, plaatst of anderszins aan ons of anderen bekendmaakt.

Om deze reden willen we u vragen om sterke wachtwoorden in te stellen en, indien mogelijk, geen vertrouwelijke informatie naar ons of anderen te verzenden waarvan u denkt dat de openbaarmaking ernstige of blijvende schade voor u kan berokkenen. Aangezien e-mail en instant messaging niet als veilige vormen van communicatie worden beschouwd, vragen we u bovendien om geen vertrouwelijke informatie te delen via een van deze communicatiekanalen.

Hoe verzamelen we gegevens?

Hieronder staan de belangrijkste methoden die we gebruiken om gegevens te verzamelen:

 

 • We verzamelen gegevens wanneer u onze diensten gebruikt. Daarom kunnen we, wanneer u onze digitale activa bezoekt en de Services gebruikt, gebruik, sessies en gerelateerde informatie verzamelen, registreren en opslaan.

 • We verzamelen gegevens die u zelf aan ons verstrekt, bijvoorbeeld als u rechtstreeks contact met ons opneemt via een communicatiekanaal (bijvoorbeeld een e-mail met een opmerking of feedback).

 • We kunnen informatie verzamelen van externe bronnen zoals hieronder beschreven.

 • We verzamelen informatie die u ons verstrekt wanneer u zich aanmeldt bij onze Services via een derde partij zoals Facebook of Google.

Met wie delen we deze gegevens?

We kunnen uw gegevens delen met onze serviceproviders om onze services uit te voeren (bijv. gegevens opslaan via externe hostingservices, technische ondersteuning bieden, enz.).

 

We kunnen uw informatie ook in de volgende omstandigheden vrijgeven: (i) om onwettige activiteiten of andere misstanden te onderzoeken, op te sporen, te voorkomen of aan te pakken; (ii) om onze rechten van verdediging vast te stellen of uit te oefenen; (iii) om onze rechten, eigendommen of persoonlijke veiligheid, of de veiligheid van onze gebruikers of het publiek te beschermen; (iv) in het geval van een wijziging van zeggenschap over ons of een van onze gelieerde ondernemingen (door middel van een fusie, overname of aankoop van (nagenoeg) alle activa, enz.); (v) om uw gegevens te verzamelen, vast te houden en/of te beheren met behulp van geautoriseerde externe serviceproviders (bijv. cloudserviceproviders) zoals gepast voor zakelijke doeleinden; (vi) om samen te werken met derden om uw gebruikerservaring te verbeteren. Om misverstanden te voorkomen willen wij u erop wijzen dat wij naar eigen inzicht niet-persoonsgebonden gegevens aan derden kunnen overdragen, doorgeven of op een andere manier kunnen gebruiken.

Hoe lang worden de gegevens bewaard?

Houd er rekening mee dat we de informatie die we verzamelen bewaren zolang als nodig is om onze diensten te verlenen, te voldoen aan onze wettelijke en contractuele verplichtingen jegens u, geschillen op te lossen en onze overeenkomsten af te dwingen.

Wij kunnen te allen tijde naar eigen inzicht onjuiste of onvolledige gegevens corrigeren, aanvullen of verwijderen.

Updates of wijzigingen in het privacybeleid

We kunnen, naar eigen goeddunken, dit privacybeleid van tijd tot tijd herzien, de versie die op de website wordt geplaatst, zal altijd actueel zijn (zie de verklaring "Vanaf datum"). We raden u aan om dit privacybeleid regelmatig te controleren op wijzigingen. Als er belangrijke wijzigingen zijn, zullen we een bericht op onze website plaatsen. Als u de Services blijft gebruiken nadat kennisgeving van wijzigingen op onze website is geplaatst, betekent dit dat u de wijzigingen in het Privacybeleid erkent en accepteert en dat u ermee instemt gebonden te zijn aan de voorwaarden van die wijzigingen.

Waar slaan we de gegevens op?

 

Houd er rekening mee dat onze bedrijven en onze vertrouwde partners en serviceproviders over de hele wereld zijn gevestigd. Voor de doeleinden die in dit privacybeleid worden uitgelegd, bewaren en verwerken we alle niet-persoonlijke gegevens die we in verschillende rechtsgebieden verzamelen.

Cookies en vergelijkbare technologieën

Wanneer u onze Services bezoekt of er toegang toe heeft, autoriseren wij derden om webbakens, cookies, pixeltags, scripts en andere technologieën en analysediensten ("Tracking Technologies") te gebruiken. Deze trackingtechnologieën kunnen derden in staat stellen uw informatie automatisch te verzamelen om de browse-ervaring op onze digitale activa te verbeteren, hun prestaties te optimaliseren en een aangepaste gebruikerservaring te garanderen, evenals voor veiligheids- en fraudepreventiedoeleinden.

 

Lees ons cookiebeleid om hier meer over te weten.

bottom of page